ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 นำโดยท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส 2 ได้ให้การต้อนรับคณะจาก สพฐ.ในการมอบของตาม“ โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ.”

สพป.มส.2 นำโดยท่านวุฒิพล  ฉนำกลาง  ผอ.สพป.มส 2 ได้ให้การต้อนรับคณะจาก สพฐ.ในการมอบของตาม“ โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ.”  โดยท่านเอนก  รัตน์ปิยะภ…ากรณ์  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด “ โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ. “ เพื่อมอบเครื่องกันหนาวพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ประสบภัยหนาว ณ สพป.มส.2 และท่านปัญญา  แก้วเหล็ก ผอ. สพป.ลพบุรี 1  เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ  ดัวกล่าว   เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557