ข่าวล่าสุด

สพป.มส. 2 จัดโครงการประกวดร้องเพลงหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วย เพลงพ่อของแผ่นดินและเพลงวันพรุ่งนี้ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความรัก ความสามัคคีและความปรองดองสามนฉันท์

สพป.มส. 2 จัดโครงการประกวดร้องเพลงหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วย เพลงพ่อของแผ่นดินและเพลงวันพรุ่งนี้ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความรัก ความสามัคคีและความปรองดองสามนฉันท์ ณ วันที่ 10 ธันวาคม  2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน