ข่าวล่าสุด

ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมทีมบริหาร สพป.มส. 2 ในวันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส. 2

ท่านวุฒิพล  ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ประชุมทีมบริหาร สพป.มส. 2 ในวันพุธ ที่ 3 ธันวาคม  2557  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส. 2