ข่าวล่าสุด

ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ “โรงเรียนเพียงหลวง” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ท่านวุฒิพล  ฉนำกลาง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  2 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ “โรงเรียนเพียงหลวง” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในวันอังคาร ที่  2  ธันวาคม  2557 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สะเรียง (ชั้น 2) อำเภอแม่สะเรียง  โดยได้รับเกียรติจากท่านเล็ก ศรีเรือง  นายอำเภอแม่สะเรียง  เป็นประธานในการประชุมฯ  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง