ข่าวล่าสุด

ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบปะทีมบริหาร, ข้าราชการ,พนักงานชาว สพป.มส. 2

ท่านวุฒิพล  ฉนำกลาง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  พบปะทีมบริหาร, ข้าราชการ,พนักงานชาว สพป.มส. 2  ในวันที่  2  ธันวาคม 2557 เวลา  10.00 น. ณ ห้องบัวตอง  สพป.มส. 2