ข่าวล่าสุด

สพป.มส. 2 ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.มส. 2 ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยจะได้เดินทางไปประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง  และโรงเรียนบ้านแม่ละ  ในวันศุกร์ ที่  14  พฤศจิกายน  2557 โดยทาง สพป.มส. 2 ได้นำเสนอภาพการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.มส. 2 ซึ่งได้รับคำชมจากคณะประเมินจาก สพฐ. และทางคณะประเมินจาก สพฐ.ได้มีการสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กและเก็บข้อมูลต่างๆ  ก่อนลงพื้นที่จริง