ข่าวล่าสุด

สพป.มส. 2 โดย ท่านรองจรูญ แสนวิจิตร รกท.ผอ. สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชลบุรี เขต 3

สพป.มส. 2 โดย ท่านรองจรูญ  แสนวิจิตร  รกท.ผอ. สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชลบุรี เขต 3  นำคณะโดยท่าน ผู้อำนวยการ  วิชัย  พวงภาคีศิริ  ผอ.สพป. ชลบุรี   เขต 3  พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของให้กับน้องๆที่ขาดแคลนและยากไร้  ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน  โดยใช้เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้