ข่าวล่าสุด

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 29 ตุลาคม 2557 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 29 ตุลาคม  2557  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  โดยได้รับเกียรติจากท่านเล็ก  ศรีเรือง  นายอำเภอแม่สะเรียง  เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ  ดังกล่าว