ข่าวล่าสุด

สพป.มส. 2 ร่วมทอดกฐินสามัคคีสร้างศาลาเอนกประสงค์ โรงครัว พร้อม สนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารผ่านทางไกลดาวเทียม พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.มส. 2 ร่วมทอดกฐินสามัคคีสร้างศาลาเอนกประสงค์ โรงครัว พร้อม สนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารผ่านทางไกลดาวเทียม  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ พุทธศาสนิกชนแม่สะเรียง ศรัทธาวัดอัมราวาส ได้ร่วมกันทอดถวายกฐินสามัคคีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา รักาพระธรรมวินัย และ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์ พร้อม โรงครัว ณ วัดอัมราวาส หรือ วัดป่าเห้ว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดย นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมทอดถวายกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยได้จตุปัจจัยทั้งสิ้นจำนวน 1,511,619 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าบาท)ซึ่งทางวัด จะนำรายได้ ร่วมสมทบทุน ในการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ และโรงครัวต่อไป