ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 ร่วมงานวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2557 และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธร แม่สะเรียง

สพป.มส.2  นำโดย  นายยนต์  ชัยชนะ  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  รกท.ผอ.สพป.มส.2 ร่วมงานวันตำรวจ  13 ตุลาคม  2557  และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ  สถานีตำรวจภูธร แม่สะเรีย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน