ข่าวล่าสุด

พวกเราชาว สพป.มส.2 ขอแสดงความยินดีกับท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3

พวกเราชาว สพป.มส.2  ขอแสดงความยินดีกับท่านทวนทอง  ศรีสวัสดิ์  ที่ได้รับตำแหน่งใหม่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3  โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรพล  พนัสอำพล  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านทวนทอง  ศรีสวัสดิ์  และส่วนราชการต่างๆในอำเภอแม่สะเรียง  อำเภอสบเมย อำเภอแม่ลาน้อย ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี