ข่าวล่าสุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีออกหว่า เทศบาลออกพรรษา อำเภอแม่สะเรียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 นำโดยท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รกท.ผอ.สพป.มส. ๒ และท่านจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ. สพป. มส. ๒ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีออกหว่า เทศบาลออกพรรษา อำเภอแม่สะเรียง โดยร่วมจัดทำซุ้มราชวัตร ประทีบ โคมไฟ เพื่อเป็นการสนับสนุน และมีส่วนร่วม ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามสืบต่อไป