ข่าวล่าสุด

ท่านจรูญ แสนวิจิตร รกท.ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาน้อย ครั้งที่ 64 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย

สพป.มส.2 ท่านจรูญ  แสนวิจิตร รกท.ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาน้อย ครั้งที่ 64 ในวันที่ 3 ตุลาคม  2557  ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย