ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 โครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศิลธรรมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

สพป.มส.2 โครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศิลธรรมในการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม ใน วันที่  3  ตุลาคม  2557  เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2