ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อกคศ. เขตพื้นที่ สพป.มส.2 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557

สพป.มส.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อกคศ. เขตพื้นที่ สพป.มส.2  ในวันที่ 2  ตุลาคม  2557  ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ  สพป.มส.2 โดยมีท่านเล็ก  ศรีเรือง  นายอำเภอแม่สะเรียง  เป็นประธานในการประชุมฯ  ดังกล่าว