ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

สพป.มส.2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน เป็นการให้เกียรติ แก่ข้าราชการที่เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ราชการจวบจนอายุครบ 60 ปี พร้อมมอบเกียรติคุณบัตรและของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รกท.ผอ.สพป.มส 2 รองจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมงานพิธี ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง