ข่าวล่าสุด

สพป.มส. 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของคณะฯจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2557

ในวันที่  19 กันยายน  2557  สพป.มส. 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ของคณะฯจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่  21 -  23 กันยายน  2557  โดยมีท่านนายอำเภอแม่สะเรียงเป็นประธานในการประชุมฯ  ดังกล่าวพร้อมด้วยท่านทวนทอง  ศรีสวัสดิ์  ท่านจรูญ  แสนวิจิตร  รอง ผอ. สพป.มส.2 หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอแม่สะเรียง  อำเภอสบเมย  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง  และบุคลากรในสังกัด  สพป.มส. 2 ที่เกี่ยวข้อง