ข่าวล่าสุด

การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างสื่อดี (หนังสั้น) ภายใต้โครงการโรงเรียนสร้างสุข ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน 2557

นายจรูญ แสนวิจิตร  รกท. ผอ.สพป.มส. 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างสื่อดี (หนังสั้น) ภายใต้โครงการโรงเรียนสร้างสุข ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน  2557 ณ โรงแรมริเวิอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน