ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเลคทรอนิกส์

สพป.มส.2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเลคทรอนิกส์  2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  3 – 5 กันยายน  2557 ณ  ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส. 2  โดยได้รับเกียรติจากท่านจรูญ แสนวิจิตร รกท. ผอ. สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  ดังกล่าว