ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้กับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท

ท่านจรูญ  แสนวิจิตร รกท.ผอ.สพป.มส. 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้กับคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) ระหว่างวันที่  22 – 23 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน