ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2557

สพป.มส.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2557 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านจรูญ แสนวิจิตร รักษาราชการแทน ผอ. สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ดังกล่าว