ข่าวล่าสุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557

นายจรูญ  แสนวิจิตร  รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในจัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557 ( Little Scientist’s Day2014) “ความลับของตัวฉัน” วันศุกร์ ที่  1 สิงหาคม  2557  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง  ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงเรียนสังกัด

สพป.มส.2 ที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว