ข่าวล่าสุด

สพป.มส. 2 จัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มส.2 ครั้งที่ 4/2557

สพป.มส. 2  จัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มส.2 ครั้งที่ 4/2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฏาคม  2557 ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง