ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตลาดนัดสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัย” ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2557

สพป.มส.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตลาดนัดสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัย” ในวันที่  26 กรกฏาคม  2557  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยมีนายยนต์  ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ดังกล่าว