ข่าวล่าสุด

สพป.มส. 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนาฎศิลป์ประถมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

สพป.มส. 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนาฎศิลป์ประถมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยได้รับเกียรติจากท่านจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ดัวกล่าว