ข่าวล่าสุด

สพป.มส. 2 จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557

สพป.มส. 2 จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในวันที่  19  กรกฎาคม  2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยได้รับเกียรติจากท่านรองจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2  รกท.ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว