ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฏาคม 2557

สพป.มส.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่  18 – 19 กรกฏาคม  2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  วัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ กระบวนการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีจำนวนผุ้เข้ารับการอบรม จำนวน  90 คน