ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 จัดกิจกรรม “งานเปิดประตูเมืองแม่ฮ่องสอนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

สพป.มส.2 จัดกิจกรรม “งานเปิดประตูเมืองแม่ฮ่องสอนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ในวันจันทร์

ที่  21 กรกฏาคม  2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด