ข่าวล่าสุด

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนาฎศิลป์ประถมวัยก้าวไกลสู้อาเซียน ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2557

สพป.มส. 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนาฎศิลป์ประถมวัยก้าวไกลสู้อาเซียน ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  โดยได้รับเกียรติจากท่านจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส. 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว