ข่าวล่าสุด

โครงการ “เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 จัดโดยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ “เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย” รุ่นที่ 1 ประจำปี  2557  จัดโดยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโดยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน