ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 จัดการประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557

สพป.มส.2  จัดการประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่สะเรียง  อำเภอสบเมย ในวันที่  10   กรกฏาคม  2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโส  อำเภอแม่สะเรียง  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ดังกล่าว