ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 จัดการประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากท่าน นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ดังกล่าว

สพป.มส.2  จัดการประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย  ในวันที่  9   กรกฏาคม  2557  ณ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากท่าน นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ดังกล่าว  ในวันที่  9   กรกฏาคม  2557  ณ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากท่าน นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ดังกล่าว