ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ระหว่างวันที่16 – 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

สพป.มส.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ระหว่างวันที่16 – 17 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ดำเนินการโดย สพป.มส.ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิต  และได้รับเกียติจากท่านทวนทอง  ศรีสวัสดิ์  รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ดังกล่าว