ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 จัดโครงการอบรมและพัฒนาฝีมือลูกจ้างประจำอำเภอแม่ลาน้อย สพป.มส.2 ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2557

สพป.มส.2 จัดโครงการอบรมและพัฒนาฝีมือลูกจ้างประจำอำเภอแม่ลาน้อย สพป.มส.2 ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่  8 – 10 มิถุนายน 2557 โดยนายจรูญ  แสนวิจิตร  รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนท่าสองแคว สนับสนุนโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน