ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2″ โดย สพป.มส.2 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2557

สพป.มส.2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2″  โดย สพป.มส.2 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหว่างวันที่  6 – 7 มิถุนายน  2557 โดยมีนายเล็ก  ศรีเรือง  นายอำเภอแม่สะเรียง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ  ห้องประชุมบัวตอง  สพป.มส. 2