ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชากรแทน ผอ.สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นายทวนทอง  ศรีสวัสดิ์  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธี ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมบัวตอง  ดำเนินการโดยกลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  ๒ อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน