ข่าวล่าสุด

สพป.มส. 2 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พบปะ พูดคุยกับผู้สอบแข่งขันฯที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพป.มส. 2 นายทวนทอง  ศรีสวัสดิ์  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.มส.2  พบปะ  พูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่สอบแข่งขันได้ลำดับที่  1 ของทุกสาขาวิชาเอก  ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด  สพป.มส. 2 ในวันที่ 15  พฤษภาคม  2557  ณ  สพป.มส.2