ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 นำโดยท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ บุคลากร สพป.มส.2 ร่วมงานรดน้ำดำหัวข้าราชการครูบำนาญ…สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องเขต 2 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด สาขาอำเภอแม่สะเรียง

สพป.มส.2  นำโดยท่านทวนทอง  ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมเจ้าหน้าที่  บุคลากร  สพป.มส.2 ร่วมงานรดน้ำดำหัวข้าราชการครูบำนาญ…สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง เขต 2 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด สาขาอำเภอแม่สะเรียง