ข่าวล่าสุด

นางสัณห์สิรี ดีสวัสดิ์ ผู้แทน ก.ค.ศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อมในการเตรียมสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสพป.มส. 2

นางสัณห์สิรี  ดีสวัสดิ์ ผู้แทน ก.ค.ศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ  และตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมในการเตรียมสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย  ของสพป.มส. 2 ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 19 เม.ย. 2557 และ วันอาทิตย์ ที่ 20 เม.ย. 2557 โดย นายทวนทอง  ศรีสวัสดิ์ รองผอ.สพป.มส.2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2  และเจ้าหน้าที่ สพป.มส.2  ได้ให้การต้อนรับและเสนอการเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและหนังสือสั่งการชอง สพฐ.  โดยอิงการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. และหนังสือสั่งการและระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ