ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ร่วมกิจกรรมฯ อำเภอแม่สะเรียง ตั้งศูนย์บริการตรวจเช็กสภาพรถ พร้อมตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ พร้อม .แจกน้ำดื่ม กาแฟ และตั้งจุดตรวจตามสายหลัก และสายรองในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง แม่ลาน้อย สบเมย

นายทวนทองศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ร่วมกิจกรรมฯ อำเภอแม่สะเรียง นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับนายศักดิ์สิทธิ์ แสงกลับ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง นางเรณู รัตนเจริญมิตร
หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง  หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เปิดศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลสงกรานต์  2557 ที่ถนนหลวงสาย 108 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน บริเวณใกล้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง  โดยศูนย์จะให้บริการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ ตรวจ เติม  น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันครัตซ์ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า เปลี่ยนปลอดไฟ  สัญญาณ ไฟเลี้ยว เช็คลมยาง ใบปัดน้ำฝน และส่วนประกอบอื่น ๆ ของรถยนต์  และรถจักรยานยนต์ ให้มีความพร้อมในการเดินทาง สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

ฟรี