ข่าวล่าสุด

สพป.มส. 2 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง(S.A.T.C สามัญ) รุ่นที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2557

สพป.มส. 2 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง(S.A.T.C สามัญ) รุ่นที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2557  ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน