ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย สำหรับครูโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และครูพี่เลี้ยงสานฝันโครงการพระเทพฯ

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย
สำหรับครูโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และครูพี่เลี้ยงสานฝันโครงการพระเทพฯ

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2557 ณ ห้องบัวตอง สพป.มส.2