ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ เดินทางไปให้ความช่วยเหลือบ้านเด็กนักเรียน ที่ถูกไฟป่าลุกลาม เผาบ้านทั้งหลัง บ้านห้วยมะปิน ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นายทวนทองศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่  สพป.มส.๒ เดินทางไปให้ความช่วยเหลือราษฏรบ้านห้วยมะปิน
ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หลัง ไฟป่าลุกลาม ลมกรรโชกแรง ป่าแห้งแล้งเผาวอดบ้านราษฏร ๕ หลัง  โดยทางสพป.มส.๒  ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในส่วนของเงินช่วยเหลือ  เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งมีบ้านเรือนเด็กนักเรียน ที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้