ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๗ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒  ดูแลความเรียบร้อยในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต  ๒ตั้งแต่วันจันทร์  ที่  ๑๔ – ๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ