ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ประชุมเตรียมความพร้อม การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวตอง สพป.มส.๒ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒  เป็นประธานในประชุมเตรียมความพร้อม การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ ห้องบัวตอง สพป.มส.๒ ในวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๓๐ น.  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ  และบุคลากรใน สพป.มส.๒ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกั