ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ นำโดย นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเปิดอาคารสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง ในวันอังคาร ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง

นายจรูญ  แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒  พร้อมเจ้าหน้าที่  สพป.มส.๒  มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเปิดอาคารสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน

สาขาแม่สะเรียง  ในวันอังคาร  ที่  ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน