ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ จัดการอบรมเรื่องเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการอบรมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง

นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส. จัดการอบรมเรื่องเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการอบรมฯ ดังกล่าว โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถระดับประเทศได้แก่ พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ในวันศุกร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง