ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ร่วมพิธีรับมอบโรงอาหารแบบสังกัดกรมสามัญศึกษา ขนาด 300 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ หลัง ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคาร ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสมเมยวิทยา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายกมล รอดคล้าย) เป็นตัวแทนในพิธีมอบโรงอาหาร แบบสังกัดกรมสามัญศึกษา ขนาด 300 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ หลัง ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยา ในวันอังคาร ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนสมเมยวิทยา โดยนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส. และแขกผู้มีเกียรติร่วมในงานดังกล่าว