ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ร่วมพิธีมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลุย ในวันเสาร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ มอบหมายให้ นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นตัวแทนเป็นประธานในการมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลุย ในวันเสาร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย โดยมีเจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ ร่วมในพิธีการมอบอาคารเรียน ดังกล่าว