ข่าวล่าสุด

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง ๓ หน่วยเลือกตั้ง

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ พร้อม นางมาลัย ไทยดำรงค์ นางอำภา สุวรรณลพ และเจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ ไปตรวจความเรียบร้อยในการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ทั้ง ๓ หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ สถานที่ ห้องบัวตอง หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สถานที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สถานที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย